Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań. CPV 77.21.14.00-6.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie wycinki drzew, frezowanie pni oraz uprzątnięcie pasa drogowego po wykonanej wycince z jednoczesnym odkupieniem pozyskanego drewna z możliwością rozliczenia usługi pozyskanym przez Wykonawcę drewnem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się