Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się pod nadzorem Starosty Wieluńskiego, które obejmuje:
1. Biała - Biała I, Biała Parcela, Łyskornia, Młynisko I, Młynisko Wieś, Naramice, Rososz, Śmiecheń, Wiktorów, Zabłocie G. Świątkowskie - 248 ha,
2. Konopnica - Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Os. Młynarska Strobinek, Piaski, Rychłocice, Strobin, Szynkielów, Wrońsko - 944 ha,
3. Mokrsko - Chotów, Jasna Góra, Krzyworzeka, Mokrsko, Motyl Żelazna, Ożarów, Słupsko - 564 ha,
4. Osjaków - Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark Stanisławów, Raduczyce, Skaleniec, Walków, Zofia - 2245 ha,
5. Skomlin - Bojanów, Brzeziny, Klasak, Maręże, Niedźwiady, Skomlin, Toplin, Wróblew - 404 ha,
6. Wieluń - Bieniądzice, Borowiec, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Masłowice, Piaski, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Starzenice, Turów, Obręb 1 (miasto Wieluń),
Obręb 9 (miasto Wieluń), Obręb 12 (miasto Wieluń) - 422 ha,
Łączna powierzchnia - 4827 ha.
Wymienione wyżej opracowanie musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. 2012, poz. 1302), oraz być zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach oraz Zarządzeniu nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.1.2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nowelizacji cytowanego Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku.
Wyszczególniona powierzchnia może ulec zmianie po dokonaniu w terenie prac inwentaryzacyjnych, jednak zmiany te nie mogą mieć wpływu na cenę podaną w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Pl. Kazimierza Wielkiego 2
Wieluń 98300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
Wieluń 98300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się