Utworzenie 3 alei dębowych dla jelonka rogacza o długości ok. 15,5 km

» Opis zapytania

Przedmiot i zakres zadania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alei dębowych o długości ok. 15,5 km składających się z 3000 drzewek, polegające na:
A) sadzeniu drzewek 6- letniego dęba z bryłą korzeniową w dołkach o wymiarach 40 cm x 40 cm x 40 cm, wykonanych mechanicznie lub ręcznie w ilości 3000 szt., wzdłuż dróg co 10 m, naprzemiennie;
B) zabezpieczeniu drzewek poprzez ogrodzenie drzewek siatką metalową o wysokości
2 m, przybitą skoblami do 3 słupków drewnianych o wysokości 2,50 m oraz ustabilizowanie taśmą do mocowania drzewek.
Część A obejmuje czynności: wykopania dołków, zakupu podsypki, transportu podsypki wraz z załadunkiem i rozładunkiem, wsypania podsypki, dowozu sadzonek, załadunku i rozładunku sadzonek, sadzenia sadzonek w dołki.
Część B obejmuje czynności: transportu materiałów grodzeniowych, załadunku i rozładunku materiałów grodzeniowych, grodzenia, w tym wkopania słupków oraz cięcia i przybicia siatki, a także przymocowanie drzewek taśmą.
Szczegółowy zakres rzeczowy prac do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym pracom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy określa załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Bytnica 160
Bytnica 66630
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160
Bytnica 66630
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się