Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w lasach przy Piaskowni Obora

» Opis zapytania

Miejsce wykonania zamówienia:
Las przy Piaskowni Obora – działki ewidencyjne nr 396/8, 396/17, 396/19 i 396/28 obręb Szklary Górne gmina Lubin.

Zakres rzeczowy
1. Działka 396/8
a) usunięcie wiatrołomów i obumarłych drzew (ok. 20 sztuk),
b) pielęgnacja pokroju drzew przy drogach leśnych (podkrzesywanie) oraz usuwanie podrostów w pasie drogi na długości ok. 530 mb,
2. Działki 396/19 i 396/28
a) usunięcie obumarłych drzew (ok. 10 sztuk),
b) pielęgnacja pokroju drzew przy drogach leśnych (podkrzesywanie) oraz usuwanie podrostów w pasie drogi na długości ok. 325 mb,
c) udostępnienie powierzchni na potrzeby cięć pielęgnacyjnych ok. 1300 m2 (usuwanie drzew i podrostów).
3. Działka 396/17 - pielęgnacja pokroju drzew (2 sztuki).

Inne warunki:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
a) zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonywania zamówienia terenu przyległego do miejsc objętych ww. czynnościami,
b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku.
2. Uporządkowanie terenu poprzez wywóz drewna (grubizny) powstałego podczas wykonywania zamówienia oraz usunięcie pozostałego materiału drzewnego (gałęzi, krzewów) z pasa drogi.
3. Zagospodarowanie drewna powstałego podczas wykonywania zamówienia we własnym zakresie.
4. Zakup przez Wykonawcę drewna w ilości 20 m3 - szacunkowa ilość drewna powstałego z przeprowadzonych prac.
5. Zgodnie z obowiązującym cennikiem w Nadleśnictwie Lubin cena za 1 m3 surowca drzewnego loco las po zrywce pozyskanego kosztem zamawiającego sortyment S4 gatunków liściastych miękkich i wszystkich iglastych wynosi 100,00 zł netto. Ilość drewna powstałego z przeprowadzonych prac określa się na 20 m3, a łączną wartość drewna powstałego z wycinki na kwotę 2000,00 zł (100,00 zł/m3 x 20 m2) netto.
6. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za drewno powstałe z przeprowadzonych prac na kwotę 2000,00 zł netto.
7. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia należności.
8. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną za usługę.

Termin wykonania: do 27.02.2019 r.

Wizja lokalna
1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która w tej sprawie zostanie zorganizowana w dniu 06.02.2019 r. o godz. 10:00.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać mailowo na adres mateusz.malczewski@kghm.com lub telefonicznie na nr telefonu 767479301 lub przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Wykonawcy zostanie podana informacja, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie oraz miejsce zbiórki – rozpoczęcia wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.