Zakup spektrometru ICP-OES Dua-View dla WBJ-1.

» Opis zapytania

Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy i uruchomienia Spektrometru ICP-OES Dua-View dla WBJ-1. Parametry techniczne urządzenia opisane w dokumencie "załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy.pdf"

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.02.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się