Dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą (CPV: 24111500-0, 44615000-4, 24112100-3) – do obiektów Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy, w ilościach i rodzajach podanych w załącznikach nr od 1-1 do 1-4 Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia z Pakietu 1, 2 i 3 musi być dopuszczony do obrotu - jako produkt leczniczy.
3. Przedmiot zamówienia z Pakietu 4 musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE musi być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
4. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem dostaw, które są przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jego bezpośrednim otoczeniem, celem prawidłowego przygotowania oferty. W związku z tym, w dniu 07.02.2019 r. o godz. 10:00 przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej.
5. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz 85326
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz 85326
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.