Dostawa tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, ciekłego azotu i podtlenku azotu w butlach oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

» Opis zapytania

dostawa do Zamawiającego tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, podtlenku azotu w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli, dostawa ciekłego azotu oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen przez okres obowiązywania niniejszej umowy w ilościach i w zakresie wymienionym w formularzach asortymentowo – cenowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mirowska 15
Częstochowa 42200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
Częstochowa 42200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się