Kompleksowe przygotowanie scenariusza i organizacja programu spotkania integracyjnego 1-3.03.2019 r.

» Opis zapytania

Obsługa audio-video, muzyczna i scenariuszowa spotkania zaplanowanego w dniach 1-3 marca 2019 roku w Grape Town Hotel Zielona Góra.

Scenariusz i poprowadzenie 2 dniowego spotkania integracyjnego dla 60 par:
1. Piątek Uroczysty Bal (19:00 do 3:00) przy akompaniamencie zespołu muzycznego (pełny skład tj. gitara akustyczna i basowa, „klawisze”, perkusja, saksofon i 2 wokale) grającego klasyczne covery oraz w zakresie techniki:
* konstrukcje sceniczne, nagłośnienie i oświetlenie sali restauracyjnej wg.- ridera zespołu,
* aranżacja światłem przestrzeni sali,
* realizacja światła i dźwięku,
* ciężki dym generowany na parkiet sali balowej z przerwami (przez 2 godziny łącznie).
2. Sobota ok. 15:00 – Spektakl teatralny – Komedia.
3. Sobota (19:00 – 1:00) Dyskoteka w klimacie 'fitness-zumby' w hotelowym klubie fitness
* tematyczny wystrój Sali,
* gadżety w klimacie dla uczestników,
* obsługa DJ,
* nagłośnienie i oświetlenie Sali fitness,
* realizacja światła i dźwięku.

Oferent powinien dysponować odpowiednim zasobem ludzkim oraz profesjonalnym sprzętem gwarantującym wykonanie usługi na wysokim poziomie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wymaganymi standardami.
Oferent powinien mieć co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży i potwierdzić je referencjami w zakresie podobnych usług.
Kryteria oceny ofert:
- cena (C) do 50%
- zespół muzyczny (M) do 20%
- technika sceniczna (T) do 14%
- spektakl teatralny (S) do 6%
- DJ do 6%
- inne (I) do 4 %
Oferta może maksymalnie uzyskać 100 punktów (%).
Cena zostanie oceniona jako iloraz najniższej oferty (NC) do ocenianej oferty (OC).
Pozostałe kryteria zostają ocenione przez powołaną przez zamawiającego komisję.
Wartość zostanie obliczona wg następującego wzoru:
OCENA = ([NC/OC]*50%) + M +T+ S+ DJ+I
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów procentowych.

Do oferty należy załączyć:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przetwarzania danych
2. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
3. Ofertę w formacie pdf. wraz ze scenariuszem oraz ze wskazaniem rachunku bankowego podpisaną przez osoby wynikające z KRS
4. Skany wymaganych referencji
5. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Załączniku nr 2 „Spis wymaganych dokumentów pozostałych”.
Dołącza się zał. nr 5 - Ogólne Warunki Zamówienia (do wiadomości).

Ofertę na platformie należy złożyć na łączną wartość ryczałtową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.