Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej – Załącznik Nr 2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi podanemu w Załączniku Nr 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część I – odczynniki chemiczne podstawowe; Część II – odczynniki chemiczne specjalne; Część III – odczynniki do podłoży mikrobiologicznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się