Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.

» Opis zapytania

część 1 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,
część 2 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
część 3 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
część 4 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,
część 5 – dostawa nawozów dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,
część 6 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,
część 7 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz,
część 8 – dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz,
część 9 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz,
część 10 – dostawa środków chwastobójczych i gryzoniobójczych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz.
Zamawiający żada aby Wykonawca:
1. Termin ważności produktu w częściach 1 - 10 od dnia dostawy wynosił minimum 1 rok, chyba, że określony przez producenta termin ważności danej serii jest krótszy.
2. Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-10 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy.
3. Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.
4. Zapewnił dostawę przedmiotu umowy na własny koszt własnym transportem ( w zakresie części 10 wraz z wniesieniem) w następujące miejsca:
w części 1 i części 6 - Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, Uhrusk 122, 22-230 Wola Uhruska, woj. Lubelskie,
w części 2 i części 7 - Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach 4, 24-150 Nałęczów,
w części 3 i części 8 - Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku II, 22-130 Siedliszcze,
w części 4 i części 9 - Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin,
w części 5 - Łąkarska Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego, 21-230 Sosnowica,
w części 10 - Magazyn Centralny przy ul. Akademickiej 12A w Lublinie.
W oparciu o pisemne zamówienie złożone Wykonawcy mailem lub faksem, przez kierownika jednostki, lub upoważnionego przez niego pracownika, wskazanej w punkcie 3.3.4. SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia:
- w części 1, 2 i 4 - w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
- w części 3 - w ciągu 3 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
- w części 5 - w ciągu 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
- w części 6, 7, 8, 9 i 10 - w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
Oferty proponujące dłuższy termin dostawy zostaną odrzucone.
Przewidywana maksymalna liczba dostaw w ciągu trwania umowy:
- w części 1, 2 : trzy dostawy,
- w części 3 i 5: jedna dostawa,
- w części 4: dwie dostawy,
- w części 6, 7, 8, 9 i 10: dostawy sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się