Dostawa sprężonego tlenu medycznego i ciekłego azotu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprężonego tlenu medycznego i ciekłego azotu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów wraz z załącznikiem, będące załącznikami nr 3a i 3b do SIWZ. W ramach realizacji umów Wykonawca wydzierżawi pojemniki Dewara na ciekły azot i butle na sprężony tlen medyczny. Zapisy SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się