Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy, Gminy Somonino (Obręby: Goręczyno, kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki i Starkowa Huta) i Gminy Kartuzy (wszystkie obręby) wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej z realizacji prac

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1) Uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy, gmin Kartuzy i Somonino obręby: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki i Starkowa Huta, w których powierzchnia użytków leśnych, według danych ewidencji gruntów i budynków, wynosi w zaokrągleniu 1500 ha
wraz z
2) dokumentacją geodezyjną z realizacji prac szczegółowo opisanych w Harmonogramie (kolejności) realizacji prac, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, w pkt. 3-11 i pkt 18, niezbędną do:
 aktualizacji danych ewidencyjnych wynikami weryfikacji,
 aktualizacji danych ewidencyjnych w zakresie nowych zalesień ujawnionych w zatwierdzonych upul,
 gleboznawczej klasyfikacji gruntów nowych zalesień, ujawnionych w zatwierdzonych upul.
2. Wykonawca wykona, wymienione w ust. 1 prace, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz według Harmonogramu (kolejności) realizacji prac, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy i Warunkami odbioru UPUL, stanowiącymi załącznik nr 2 do wzoru umowy.
3. Powierzchnia, wskazana w ust. 1, może ulec zmianie w zakresie +/- 10% od podanej wielkości, z uwagi na istniejący stan faktyczny w terenie, który Wykonawca stwierdzi na etapie prac terenowych – zmiana zagospodarowania lub zmiana rodzaju użytku wynikająca np. z zalesienia, zmiany konturu leśnego itp.
4. Wykonawca wykona wymienione w ust. 1 prace zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Harmonogramem realizacji prac i Warunkami odbioru UPUL, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dworcowa 1
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Kartuski
Dworcowa 1
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się