Dostawa środków do produkcji soli

» Opis zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I zamówienia – Dostawa jodku potasu,
Część II zamówienia – Dostawa kwasu solnego,
Część III zamówienia – Dostawa wapna budowlanego hydratyzowanego.
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), jodek potasu (gatunek czysty do analiz CZDA), spełniający wymagania jakościowe zawarte w normie BN-90/6191-131 lub równoważnej, w maksymalnej ilości 375 kg. Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę jodku potasu (gatunek czysty do analiz CZDA) powołując się
na rozwiązania równoważne zawartym w normie BN-90/6191-131, zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), kwas solny (HCL) 33 % gatunku I, spełniający wymagania jakościowe zawarte w normie PN-C-84046:1991 lub równoważnej, w maksymalnej ilości 110 ton. Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę kwasu solnego (HCL) 33 % gatunku I powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie PN-C-84046:1991 zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań.
3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), wapno budowlane hydratyzowane CL 90-S, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 459-1:2012 lub równoważnej, w maksymalnej ilości 160 ton. Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę wapna budowlanego hydratyzowanego powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie PN-EN 459-1: 2012 zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się