Wycinka 146 szt. drzew oraz 71 szt. krzewów na terenie miasta Ryki w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince 146 szt. drzew oraz 71 szt. krzewów na terenie miasta Ryki.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wycinkę drzew i krzewów bez karczowania na terenie:
a) Parku koło ul. Warszawskiej - dz. 4626 , 4629/7, 4629/8, 4267,
b) Skweru k/kościoła przy ul. Warszawskiej dz. 4317,4319,
c) Skweru koło ul Szkolna/Objazdowa/Poniatowskiego dz. 3587;
2) Pocięcie pni i konarów na kloce opałowe, składowanie w metrach przestrzennych pozyskanego drzewa na terenie wycinki tj. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) Wywóz usuniętej zieleni;
4) Wywóz drzew na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km od miejsca wycinki, a następnie oczyszczenie terenu po przeprowadzonej wycince i karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- Decyzja IN.5146.180.3.2017 Lubelskiego Woj. konserwatora Zabytków zgoda na usunięcie
i postanowienie IN.5146.16.1.2017 o pomyłce - wycięcie 103 szt. drzew (decyzja obejmuje 116 szt. do wycięcia - 2 szt., scena - 11szt., plac zabaw),
- Decyzja IN.5146.16.2.2017 Lubelskiego Woj. konserwatora Zabytków zgoda na usunięcie 4 szt. drzew,
- Decyzja GK .6131.4.2017 - wycięcie 4 szt. drzew (decyzja obejmuje 6 szt. do wycięcia, w tym 2 szt. scena o obw. 91 i 71 cm),
- Decyzja IN.5146.180.3.2017 ujętych jest poz. 70 (należy pomniejszyć o 8 szt. krzewów z uwagi, że leżą w obrębie terenu placu zabaw),
- Decyzja GK .613 1.5.2017 zgoda na wycięcie poz. 41 szt. drzew (cm i m2) na terenie skweru – zgodnie z opracowaniem jest 29 szt. drzew i 9 szt. grup krzewów.
4. Zamawiający informuje, że łączna ilość drzew do wycinki objętych przedmiotem zamówienia wynosi 146 sztuk oraz łączna szacunkowa ilość krzewów do wycinki objętych przedmiotem zamówienia wynosi około 71 szt.
5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usunięcia karpin wyciętych drzew i usunięcia korzeni krzewów.
6. Ścięte drzewa stanowią własność Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Karola Wojtyły 29
Ryki 08500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
ul. Karola Wojtyły 29
Ryki 08500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się