“USŁUGI POZOSTAŁE GOSPODARKI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE GRODZISK W ROKU 2019” – II postępowanie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pozostałych gospodarki leśnej, obejmujących: gospodarkę łowiecką, ochronę przeciwpożarową lasów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1a-1b do SIWZ, oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 8a-8b do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zwane dalej „zadaniami”:

- Zadanie nr 1 – Gospodarka łowiecka obejmuje swoim zakresem m.in.: organizację polowań, utrzymanie urządzeń łowieckich, uprawę poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny – szczegółowo określony w załączniku nr 1a SIWZ,
- Zadanie nr 2 – Ochrona przeciwpożarowa lasów obejmuje swoim zakresem m.in. pełnienie dyżurów na dostrzegalni p-poż. oraz pełnienie dyżurów p.poż w punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Grodzisk w Lasówkach – szczegółowo określony w załączniku nr 1b do SIWZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Lasówki 1
Grodzisk Wielkopolski 62-065
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk
Lasówki 1
Grodzisk Wielkopolski 62-065
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się