Przetarg nieograniczony na dostawę środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów bojowych (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 i DeugenN (Fe36)). (nr sprawy: TECH/41/2019)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów bojowych (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 i DeugenN (Fe36)) wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na 4 części.
część 1 – dostawa środków gaśniczych Halon 1211;
część 2 – dostawa środków gaśniczych Halon 1301;
część 3 – dostawa środków gaśniczych Halon 2402;
część 4 – dostawa środków gaśniczych DeugenN (Fe 36).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pretficza 28
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się