Zakup i dostawa siarczanu żelaza (II) technicznego

» Opis zapytania

Zakup i dostawa siarczanu żelaza (II)
siedmiowodny techniczny
zgodnie z dołączoną charakterystyką jakościową Nr 26 PZS- Z

Ilość ; 500 kg

Sposób pakowania big-bag
lub opakowania po 25 kg

Termin dostawy ; 6 tydzień 2019 r.

Baza dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010

Adres dostawy:
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Warunki płatności : przelew 60 dni

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku nowego dostawcy warunkiem zamówienia jest dostarczenie bezpłatnej próby w ilości 25 kg / 1 worek/ celem przeprowadzenia badań oraz ich pozytywny wynik/

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego (w formie skanu załączonego do postępowania).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się