„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na
tlen medyczny oraz butli gazów medycznych dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie
S.A. zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wymaga się, aby tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417.
W niniejszym postępowaniu obowiązują wymagania Farmakopei Europejskiej, przygotowanej w ramach
działalności Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leku i Ochrony Zdrowia przy Radzie Europy w Strasburgu.
Polska wersja tej Farmakopei jest przygotowana i wydawana w Urzędzie Rejestracji produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako kolejne publikacje Farmakopei
Polskiej, jej VIII wydanie, zawierające wymagania ogólne oraz monografie szczegółowe, stanowi pełny,
całkowicie zgodny z oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Władysława Jagiełły 1
Ostróda 14100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
ul. Władysława Jagiełły 1
Ostróda 14100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.