Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głęboki bród - szkółkarstwo leśne i nasiennictwo leśne w latach 2019 - 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród w latach 2019 – 2020.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, – Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz zakresy rzeczowe zawarte zostały w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren szkółki leśnej znajdującej się na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Głęboki Bród 4
Giby 16506
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Głęboki Bród 4
Giby 16506
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się