Wykonanie usługi T-7 -Wykonanie przecisków rurą stalową fi 114 oraz fi 168

» Opis zapytania

Wykonanie usługi przecisków rur stalowych wraz z materiałem :
1. Rura fi 114 - 75m
2. Rura fi 168 -55 m

A) Czas przystąpienia do realizacji od daty zgłoszenia tel. lub mailowego- 1 dzień od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego
B ) Minimalne długości rur - odcinki 1,5 mb mogą być spawane, rury maja być nowe
C) Grubość ścianek - minimalnie 4 mm
D) Ilość przycisków dziennie. - przeciski najczęściej 3-4 mb , jeden dziennie, wykonywane w odcinkach terenie Huty Miedzi Głogów oraz pozostałych miejsc inwestycyjnych prowadzony przez Wydział TH, grunt najczęściej nasypowy odpady poprodukcyjne huty miedzi


Oferta powinna zawierać:
- termin ważności oferty (minimum 45 dni),
- cenę (netto) za 1m przycisku wraz z materiałem .
- proszę o wliczenie w cenę materiałów wszelkich kosztów dodatkowych np. transportu
- wymagania płatności: przelew 60 dni od dnia wpływu faktury*,
- termin realizacji od daty otrzymania zamówienia ( sukcesywnie do 31-12-2019.
60-dniowy termin płatności, liczonego od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas
Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Akceptacja warunków zakupu zgodnie załącznikiem druk Z-03/04 w załączeniu.
Ofertę na druku firmowym proszę załączyć do postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się