Neutralizator ścieków kwaśnych. Modernizacja pompowni, komór ścieków kwaśnych na Wydziale W-3 Głogów (projekt techniczny wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych - jeżeli będą wymagane + wykonanie)

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

"Energetyka" Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Proszę o złożenie oferty na zadanie pn.: "Neutralizator ścieków kwaśnych. Modernizacja pompowni, komór ścieków kwaśnych na Wydziale W-3 Głogów (projekt techniczny wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych - jeżeli będą wymagane + wykonanie)"

INNE:

Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się