Usunięcie drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego na odcinku od km 0 + 000 (PKP Nieporęt) do km 4 + 400 (Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym) stwarzających zagrożenie oraz kolizję z ścieżką rowerową i chodnikiem.

» Opis zapytania

1. Wycinka tj. ścięcie drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego na odcinku od km 0 + 000 (PKP Nieporęt) do km 4 + 400 (Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym) stwarzających zagrożenie oraz kolizję z ścieżką rowerową i chodnikiem zgodnie z decyzją nr 46/2017 z dnia 06.03.2017r.
2. Uporządkowanie drzew tj. pocięcia pni i konarów na kloce opałowe, składowanie w metrach przestrzennych pozyskanego drzewa na terenie wycinki tj. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dokładne uprzątnięcie terenu prac, a następnie wywóz drzew na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Przedmiar robót” i stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się