Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedle Garbarskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedle Garbarskie, w liczbie 396 roślin.

Zamawiający stara się o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach projektu Zamawiającego pn.: „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”, (zwanego w dalszej części „Projektem”), który miałby być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 13.3 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
03452000-3 Drzewa
03451300-9 Krzewy

Ilości drzew i krzewów poszczególnych gatunków i odmian oraz asortymentów, które mają być dostarczone w zakresie zamówienia przedstawia Tabela 1 i Tabela 2:
- drzew liściastych 76 szt.,
- krzewów liściastych 320 szt.,
Tabela 1
DRZEWA
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość sztuk Obwód pnia [cm] Pojemnik/
Wysokość Rodzaj uprawy
1 Robinia akacjowa 'Umbraculifera' Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 3 12-14 200-220 B
2 Buk pospolity 'Purpurea Pendula' Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' 14 12-14 200-220 B
3 Brzoza brodawkowata 'Youngii' Betula pendula 'Youngii' 9 12-14 200-220 B
4 Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' Betula utilis 'Doorenbos' 10 12-14 200-220 K
5 Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' Prunus eminens 'Umbraculifera' 17 12-14 200-220 B
6 Wiąz górski 'Camperdownii' Ulmus glabra 'Caperdownii' 3 12-14 200-220 B
7 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' 2 12-14 200-220 B
8 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' Prunus cerasifera 'Pissardii' 11 12-14 200-220 K
9 Klon zwyczajny 'Golden Globe' Acer platanoides 'Golden Globe' 3 12-14 200-220 B
10 Jarząb pospolity 'Fastigiata' Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 4 12-14 200-220 B
SUMA 76

Tabela 2
KRZEWY
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość sztuk Pojemnik/
Wysokość Rodzaj uprawy
1 Perowskia 'Blue spire' Perovskia 'Blue spire' 70 C-2
wys. 20-30 cm K
2 Dereń biały 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica' 10 C-2
wys. 40-60 cm
K
3 Berberys Thunberga 'Bonanaza Gold' Berberis thunbergii 'Bonanza Gold' 168 C-2
wys. 20-30 cm K
4 Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 72 C-2
wys. 20-30 cm K
SUMA 320
Użyte w tabelach oznaczenia i wymiary mają następujące znaczenie:
1) uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową – B lub z gołym korzeniem – bB),
2) produkowane w pojemnikach – K
3) W kolumnie „obwód pnia, pojemnik/wysokość w cm” – podano wymagane:
a) obwody pni drzew mierzone na wys.1 m,
b) wysokość, długość pędów

Zakres przedmiotu zamówienia
Czynności do wykonania przy realizacji zamówienia:
1. Dostawa materiału szkółkarskiego zgodnie z Tabelą 1 oraz Tabelą 2 do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. ul. Zielona 1 w Lubartowie – w maksimum 3 partiach.
2. Właściwe zabezpieczenie materiału szkółkarskiego do transportu, tak aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Nasadzenia przewidziane do realizacji zostaną wykonane przez pracowników Zamawiającego.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
a) Materiał roślinny należy przygotować zgodnie z SIWZ.
b) Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac z Zamawiającym.
c) Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Zamawiający zamawia materiał szkółkarski o następujących parametrach: drzewa form piennych (z pniem o minimalnej długości 2,2 m i prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany) i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce).
Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
Każda roślina powinna być opatrzona etykietą z pełną nazwą polską, łacińską oraz odmianą.


Materiał musi posiadać następujące cechy:
a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,2 m,
b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany,
e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 8-10 cm, średnica bryły 30 cm, o obwodzie 12-14 cm, średnica bryły 40 cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.

Wady niedopuszczalne:
a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
e) ślady żerowania szkodników,
f) oznaki chorobowe,
g) martwice i pęknięcia kory,
h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
i) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika,
j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),
k) pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją
ogrodniczą lub pogodą,
l) niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną
interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt
silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Cicha 6
Lubartów 21100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
ul. Cicha 6
Lubartów 21100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.