Zakup chlorku cynku w 2019 roku

» Opis zapytania

Zakup chlorku cynku w 2019 roku na warunkach:

1. Towar – chlorek cynku (ZnCl2), oferowany produkt jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem REACH
2. Ilość - 10 000 kg.
3. Wymagania:
Własności fizyko-chemiczne:
• Zawartość głównego składnika ≥ 98 %
• Żelazo max 0,0005 %
• Miedź max 0,0005 %
• Siarczany SO42- max 0,040%
• Kadm max 0,0005 %
• Mangan max 0,0005 %
• Bez antyzbrylacza
Opakowanie:
• Worek 25 kg ułożony na palecie drewnianej
• Paleta owinięta folią termokurczliwą
• Oznakowanie: nazwa produktu, waga netto
• Znaki: niebezpieczne dla środowiska, produkt szkodliwy

4. Oferta handlowa powinna zawierać:
- gwarantowaną specyfikację jakości w języku polskim:
- kartę charakterystyki towaru w języku polskim
- cenę sprzedaży netto za 1 kg na bazie dostawy DAP 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194 ( transport Sprzedającego, , zgodnie z regułą Incoterms 2010), miejsce rozładunku Wydział Ołowiu w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”

5. Termin dostawy: CZERWIEC 2019 roku;
6. Dodatkowe dokumenty do procedury zakupu: KRS lub wpis do ewidencji gosp.
7. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty dostawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków procedury zakupu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zakupu w każdym czasie bez podania przyczyn.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury zakupu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
11. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

DZIAŁ HANDLU I LOGISTYKI, ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

DZIAŁ HANDLU I LOGISTYKI


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.