Usługa usuwania drzew i krzewów oraz materii organicznej

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew - krzewów i materii organicznej na terenie Gminy Bolesław – obszar Natura 2000 "Armeria" i obszar Natura 2000 "Pleszczotka".
2) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Wycinkę drzew i krzewów, która polega na ścinaniu jak najbliżej powierzchni gruntu drzew i krzewów (w szyi korzeniowej), oznaczonych w terenie neonową farbą. Prace na wyznaczonych terenach powinny być wykonywane z ostrożnością tak, aby nie naruszyć w znaczny sposób - występującej tam murawy galmanowej. Całą biomasę wyciętych drzew i krzewów należy zebrać i przetransportować poza powierzchnię objętą zabiegiem. Preferowany jest transport biomasy na dużych płachtach ciągnionych po ziemi. Zabroniony jest wjazd ciężkiego sprzętu. Możliwy jest wjazd lekkiego sprzętu do transportu w momencie gdy wierzchnia warstwa ziemi będzie zmrożona (utwardzona). Sposób zagospodarowania drewna - we własnym zakresie Wykonawcy. Na gruncie nie wolno pozostawić biomasy ściętych drzew i krzewów. Osoby wykonujące prace powinny nosić ubrania ochronne i okulary ze względu na duży udział gatunków kolczastych.
b) Usuwanie materii organicznej. Na terenach nie porośniętych przez drzewa, a w miejscu występowania gatunków, które wytwarzają dużą ilość materii organicznej - wysokie byliny, wysokie trawy należy przeprowadzić koszenie. Wysokość koszenia nie może być niższa niż 10 cm. Uzyskany materiał należy zgrabić i wynieść poza murawę. Sposób zagospodarowania materii organicznej - we własnym zakresie Wykonawcy. Na gruncie nie wolno pozostawić skoszonej biomasy. Podczas koszenia należy uważać na nierówności i wystające kamienie. W sumie, ręczne usuwanie materii organicznej może obejmować powierzchnię 1,2 ha.
Ręczne usuwanie materii organicznej, które polega na ręcznym (np. przy pomocy grabi lub innego ręcznego sprzętu) usunięciu materii organicznej zgromadzonej pod wycinanymi drzewami i krzewami (liście, igliwie, gałązki, szyszki - inna nagromadzona materia organiczna) - do odsłonięcia podłoża. Prace na wyznaczonych terenach powinny być wykonywane z ostrożnością. Całą biomasę należy zebrać i przetransportować poza powierzchnię objętą zabiegiem. Preferowany jest transport biomasy na dużych płachtach ciągnionych po ziemi. Zabroniony jest wjazd ciężkiego sprzętu. Możliwy jest wjazd lekkiego sprzętu do transportu w momencie gdy wierzchnia warstwa ziemi będzie zmrożona (utwardzona). Sposób zagospodarowania materii organicznej - we własnym zakresie Wykonawcy. W sumie, ręczne usuwanie materii organicznej może obejmować powierzchnię 4,4 ha.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się