Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace pielęgnacyjne na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:- wycinki, pielęgnacji, konserwacji oraz korekty drzew i krzewów;- przycinania gałęzi wrastających w skrajnię jezdni;- uprzątnięcia ściętych gałęzi i materiału roślinnego;- frezowania karp;- sadzenia drzew i krzewów. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ (część opisowa) oraz załączniku Nr 2 do SIWZ ( mapy- projekty zieleni: Park Ołtarzewski oraz drogi gminne z podziałem na sektory od A do E ), na który składa się także:- pielęgnacja rabat i kwietników; - pielenie rabat;- zakładanie trawników;- koszenie chwastowisk oraz trawników;- koszenie rowów przydrożnych (z wywiezieniem materiału skoszonego);- koszenie rowów przydrożnych (bez wywiezienia materiału skoszonego);- koszenie rowów odwadniających (z wywiezieniem materiału skoszonego);- koszenie rowów odwadniających (bez wywiezienia materiału skoszonego);- uprzątnięcie terenu zieleni gminnej;- palikowanie posadzonych drzewek;- podlewanie terenów zieleni gminnej;- montaż ławek i koszy parkowych; - zakładanie przewieszanie i czyszczenie budek dla ptaków i nietoperzy;- konserwacja chodników;- usuwanie piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń wzdłuż krawężników;- przycinanie darni trawy wzdłuż obrzeży chodników;- mocowanie tabliczek na drzewach pomnikowych („Pomnik przyrody”)- koszenie trawników przy nasadzeniach na terenie Miasta Ożarów Mazowiecki (zgodnie z mapami w formie papierowej poglądowej i elektronicznej szczegółowej): • w pasach zieleni przebiegającej wzdłuż ulic • w Parku Ołtarzewskim, w miejscach na których występują nasadzenia w formie klombów, roślin i krzewów;- zakładanie osłon na szyje korzeniowe młodych drzew, które rosną w przestrzeni koszenia;- przesadzanie drzew;- grabienie liści z wywozem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 2
Ożarów Mazowiecki 05850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
Ożarów Mazowiecki 05850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się