Wymiana kompletnej komory zbiorczej tylnego ekranu pęczka konwekcyjnego w kotle wodnym WRp-46 nr 1 w Centralnej Ciepłowni w Legnicy

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Organizator postępowania:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2.Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN, kapitał wpłacony 118.000.000 PLN.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wymiana kompletnej komory zbiorczej tylnego ekranu pęczka konwekcyjnego w kotle wodnym WRp-46 nr 1 w Centralnej Ciepłowni w Legnicy.

INNE:
1. Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych SIWZ, OWZ oraz Projekcie Umowy.
2. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 30.01.2019 roku o godzinie 9.00 na terenie CC Legnica. Zgłoszenia na spotkanie - zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 5 OWZ.
Spotkanie informacyjne nie jest obowiązkowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się