Dostawa nawozów dla Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach sezon Wiosna 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nawozów dla Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach na sezon Wiosna 2019. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony został w zał. nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się