Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego azotu na potrzeby PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiorników przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z podziałem na 2 części zwane dalej zadaniami:
- zadanie nr 1: dzierżawa zbiorników nr 1 i 2 do przechowywania ciekłego azotu wraz z sukcesywna dostawą ciekłego azotu
-Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy ciekłego azotu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się