Materiały do robót remontowych 2019 r.

» Opis zapytania

ZAMAWIAJĄCY:

"Energetyka" sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Postępowanie ma na celu zawarcie umów ramowych za zakup i dostawę materiałów do robót remontowych w 2019 r.. W oparciu o umowy ramowe Zamawiający będzie udzielał Zamówień wykonawczych (dla każdej części z osobna) na materiały określone w załączniku nr 1A i1B do Projektu Umowy oraz inne materiały stanowiące ofertę handlowa Wykonawcy, w tym

a) Część 1: Armatura hydrauliczna i gazowa;
b) Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych.

INNE:
Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu Umowy ramowej znajdują się w Projekcie Umowy ramowej załączonym w niniejszym zapytaniu.

UWAGA !
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2016 Prezesa Zarządu "Energetyka" sp. z o.o. z dnia 12 maja 2016 roku w postępowaniach organizowanych przez naszą Spółkę obowiązuje 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się