Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Środki czystości z dostawą na koszt sprzedającego do Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk i IZ Olsztyn. Asortyment i ilość wg załączonych specyfikacji dostaw. Dostawy kwartalne na zgłoszenie Zamawiającego do dnia 31.12.2019 r. Wypełnioną specyfikację dostaw łącznie z wymaganymi dokumentami wymienionymi w SIWZ należy dołączyć do złożonej oferty elektronicznie na Platformie Zakupowej. Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest dostarczyć próbki zaoferowanych produktów z pozycji w pkt. 3, 6, 7 i 14 Specyfikacji dostaw Załącznik nr 2 do Umowy (Specyfikacja dostaw). Próbki muszą być dostarczone w terminie do dnia składania ofert na Platformie Zakupowej tj. do 28.01.2019 r. do godziny 12°° do tut. Zakładu w Olsztynie, ul. Lubelska 5, pokój nr 13.akupowej,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Opakowania przemysłowe
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się