Przeglądy, naprawy i kalibracje analizatorów gazów typu TESTO 330-1

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy, wymagania techniczne, wymagane dokumenty.
1. Zakres prac obejmuje wykonywanie okresowej (rocznej) kalibracji analizatorów spalin Testo 330-1 w tym:
1.1. kalibracje przedmiotowych analizatorów na gazach wzorcowych, czyli sprawdzenie pod względem poprawności wskazań sensora O2 i CO, skorygowanie tych wskazań do wartości rzeczywistych, wystawienie certyfikatu,
1.2. przeglądy techniczne analizatorów obejmujące sprawdzenie:
1.2.1. szczelności drogi gazowej
1.2.2. funkcjonowania klawiszy i wyświetlacza LCD
1.2.3. działania toru podczerwieni, czujnika temperatury i ciśnienia,
1.2.4. Sprawności akumulatora i pompki spalin,
1.2.5. aktualizacji oprogramowania.
1.3. wszelkie koszty związane z transportem analizatorów spalin w obie strony ( od Zamawiającego do Wykonawcy i z powrotem ) ponosi Wykonawca.
1.4. Naprawę analizatorów- w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

2. Wynagrodzenie za usługę dla danego analizatora będzie sumą:
2.1. wartości zryczałtowanej obejmującej zakres prac podanych w w/w zakresie ( punkty 1.1. do 1.3. ),
2.2. koszt ewentualnych napraw obejmujący:
2.2.1. wartości użytych części zamiennych,
2.2.2. koszt roboczo- godzin ( stawka w PLN x ilość godzin)

Podana ilość analizatorów do przeglądu i kalibracji jest ilością szacunkową. Rzeczywista ilość przekazanych analizatorów do Wykonawcy w okresie 3-ch lata uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

3. Termin wykonania prac – proponujemy do 14 dni od daty otrzymania analizatorów spalin do serwisu Wykonawcy, sukcesywnie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie do dnia 31.12.2021.

Zamawiający może postępowanie unieważnić, bądź zakończyć brakiem wyboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zakończeniem postępowania jest zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą zgodnie z procedurą zawierania umów obowiązującą w Grupie KGHM.

Do oferty należy dołączyć:
• wypełnioną instrukcję płatniczą - zał.1,
• oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - zał. 2
• kosztorys/cennik części zamiennych zgodny z zał. 3,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.