Powrót

DOSTAWA-DETEKTOR GAZÓW QRAE 3.

» Opis zapytania

Proszę o podanie oferty cenowej, czasu oczekiwania oraz warunków płatności na n/w asortyment:

1. DETEKTOR QRAE-3 GAZÓW Z AKUMULATORAMI LI-ION (wg poniższej specyfikacji) - 13 SZT

(SZACUNKOWE ILOŚCI DO ZAKUPU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY).

Przenośny detektor gazów QRAE-3 – dopuszczenie ATEX, pompowy pobór powietrza, zasilanie akumulator Li-Ion
Wyposażenie:
- wbudowana pompka automatyczna,
- pamięć wewnętrzna,
- oprogramowanie ProRAE Studio II,
- przewód do PC,
- akumulator Li-Ion,
- ładowarka,
- zestaw narzędzi,
- instrukcja w j. polskim,
- certyfikat sprawdzenia producenta,
- opakowanie transportowe
Zainstalowane sensory:
Sensor tlenku węgla CO
Sensor tlenu O2
Sensor H2S
Detektor powinien przejść rekalibrację po dostawie od producenta z wydaniem polskiego świadectwa sprawdzenia/kalibracji.

Przy dostawie jest wymagane polskie świadectwo sprawdzenia/kalibracji oraz karta gwarancyjna do każdego urządzenia..

AKTUALNIE DO ZAKUPU SĄ PRZEWIDZIANE 3 SZT W/W URZĄDZENIA.

OFERTA WYŁĄCZNIE NA ASORTYMENT ZGODNY Z ZAPYTANIEM.

BRAK ZGODY NA ZAMIENNIKI INNEGO PRODUCENTA.

W ofercie proszę podać:
- cenę jednostkową oraz czas jej obowiązywania (np. do końca roku kalendarzowego), każda zmiana ceny skutkować będzie ponownym uruchomieniem ofertowania oraz postępowania ofertowego w systemie wspierania zakupów Centralnego Biura Zakupów KGHM PM S.A.;
- czas dostawy od momentu otrzymania zamówienia;
- warunki/koszt dostawy (PROSZĘ O WLICZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU W CENĘ TOWARU);
- warunki płatności (przelew 60 dni).

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 076 8470 919 lub fax. 076 8470 984.

Proszę o odpowiedź z ofertą do dnia 14.01.2019 r.

„Treść wiadomości wraz z załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, kopiowanie i udostępnianie osobom nieupoważnionym jest zakazane.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się