„Sukcesywna dostawa środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotycząca: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa środków chemicznych na rok 2019 do GOSiR w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2A, dotycząca:

Cz.A*
Substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy substancji:
1. HydroSan lub równoważny
Opis substancji – glinian kwasu krzemowego, środek wspomagający koagulację poprzez przesunięcie Potencjału Zeta, co powoduje szybszą hydrolizę a tym samym lepsze i mocniejsze kłaczkowanie.
Planowane zapotrzebowanie: 1600 litrów w roku 2019.
2. HydroXan - Tetrachlorodekaoksid lub równoważny
Opis substancji – oksydacyjny środek umożliwiający utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego dwutlenku chloru i pozwalający uniknąć zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie bakterii) i zmniejsza ilość niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (brak chloroamin oraz związków chloru z produktami moczu).
Środek musi posiadać TCDO® będący istotą patentu Bergera .
Planowane zapotrzebowanie: 600 litrów w roku 2019.

Obydwa w/w substytuty muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Cz.B*
Środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy niżej wymienionych substancji:
1. Kwas siarkowy 96 %
Planowane zapotrzebowanie: 2380 kilogramów w roku 2019.
2. Podchloryn sodowy roztwór wodny (substancja aktywna chlor w stężeniu nie mniejszym niż 150g/dm3) Planowane zapotrzebowanie: 12000 kilogramów w roku 2019.
3. Siarczan glinu (17% Al2O3) o granulacji w przedziale 0,8 – 4,0 mm
Planowane zapotrzebowanie: 2050 kilogramów w roku 2019.
4. Preparat antyglonowy (minimum substancji aktywnej 36% - maksymalna dawka cotygodniowa 100 gramów / m3)
Planowane zapotrzebowanie: 210 kilogramów w roku 2019.
5. Preparat do mycia niecek i plaż basenowych (koncentrat zawierający kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas fosforowy)
Planowane zapotrzebowanie: 385 kilogramów w roku 2019.
6. Preparat czyszcząco – dezynfekujący powierzchni sanitarnych – (preparat zawierający kwas fosforowy (ortofosforowy ), chlorek benzododecynowy, chlorek miristalkoniowy ) musi posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym
Planowane zapotrzebowanie: 420 kilogramów w roku 2019.
7. Kwaśny płynny preparat do czyszczenia sanitariatów - ( preparat zawierający kwas fosforowy, biodegradalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji )
Planowane zapotrzebowanie: 120 kilogramów w roku 2019.
8. Płynny koncentrat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego (czyszczenie linii wodnych, basenowych kratek przelewowych) – ( koncentrat zawierający wodorotlenek sodu (zasada sodowa, wodorotlenek sodowy, soda kaustyczna ), propan-2-ol, ( izopropanol, alkohol izopropylowy )
Planowane zapotrzebowanie: 240 kilogramów w roku 2019.

Wszystkie wymienione w części A i B substancje i preparaty powinny posiadać wymagane prawem atesty, karty charakterystyk lub wymagane pozwolenie na obrót na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednostkowe wielkości opakowań wszystkich środków nie mogą przekraczać 35 kg brutto

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.