Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019; kod CPV: 24956000-0
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 14 grudnia 2019 r.
W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
Planowany termin związania umową – do dnia 14 grudnia 2019 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.