Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i instruktaż w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety:
1) Pakiet 1 – zamrażarka niskotemperaturowa,
2) Pakiet 2 – lodówka,
3) Pakiet 3 – zamrażarki,
4) Pakiet 4 – zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej
,,Pakietami od 1 do 4” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od nr 2.1 do nr 2.4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się