Zakup i ddostawa chloranu potasu

» Opis zapytania

Zakup i dostawa - chloran potasu
min 99,5% zgodnie z załączoną Charakterystyką jakościową Nr 32/PZS-Z

Zastosowanie : do produkcji mas opóźniających.

Ilość - 50 kg

Sposób pakowania - worki po 25 kg

Termin dostawy - 3 tydzień 2019 roku

Baza dostawy ; CIP Bieruń
/ zgodnie z Incoterms 2010/

Adres dostawy :
Nitroerg S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Warunki płatności; przelew min 60 dni.

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej próbki w ilości 1 kg i pozytywny wynik przeprowadzonych badań.

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego (w formie skanu załączonego do postępowania).

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się