Zakup z dostawą części zamiennych oraz akumulatorów i kabli wraz z naprawą i przeglądami serwisowymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą części zamiennych oraz akumulatorów i kabli wraz
z naprawą i przeglądami serwisowymi :

1) Zakup z dostawą części zamiennych oraz akumulatorów i kabli wraz z naprawą sprzętu(Zadanie nr 1) tj:
- defibrylatory Lifepak 12 i 15 oraz stacje MBSS, BSS, BSS2
- respiratory transportowe
- respiratory Medumat Standard
- ssaki elektryczne
- pompy infuzyjne
- aparaty EKG
- kapnografy
- nosze samozaładowcze i transporter

2) Przeglądy sprzętu medycznego (Zadanie nr 2) tj:

- defibrylatory Lifepak 12,15
- stacje MBSS, BSS, BSS2
- respiratory
- ssaki elektryczne
- pompy infuzyjne
- aparaty EKG
- nosze samozaładowcze + transporter
- nosze zbierakowe
- krzesełka transportowe
- reduktory
- przepływomierze
- defibrylatory Lifepak 500
- autoPulse + Lukasy
- pulsoksymetry
- ciśnieniomierze
- kapnografy
- respiratory Medumat Standard
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w formularzach asortymentowo-cenowych dla Zadania nr 1 - załączniki nr 2 – 2g do SIWZ i dla Zadania nr 2 – załączniki 5 - 5p do SIWZ oraz łączną ilość roboczogodzin napraw dla całego sprzętu zawiera załącznik 2h do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się