Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - IV przetarg nieograniczony

» Opis zapytania

Zadanie dotyczy budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewidencyjny 489, obręb Wierzbno, gmina Warnice zgodnie z: załącznikiem nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis urządzeń infrastruktury technicznej), przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ oraz projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się