DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych i niemedycznych
PAKIET 1 - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY
PAKIET 2 - TLEN MEDYCZNY, BUTLE
PAKIET 3 - SPRĘŻONE POWIETRZE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się