Dostawa elementów antyerozyjnych do kotła OFz425

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa elementów antyerozyjnych do kotła OFz425”.

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się