Dostawa wodomierzy do PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

» Opis zapytania

I część przedmiotu zamówienia:
1.Wodomierze Ø 20 jednostrumieniowe, suchobieżne na zimną wodę, R ≥ 50, o długości 130 mm, z modułem radiowym - 300 szt.
Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:
1)muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), certyfikat MID oraz karty katalogowe,
2)okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana,
3)korpusy wodomierzy muszą być wykonane z mosiądzu, zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
4)liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),
5)numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie,
6)wymagania techniczne dotyczące systemu zdalnego odczytu:
a)jednokierunkowy typ transmisji danych,
b)praca na częstotliwości 868 MHz,
c)częstotliwość wysyłania sygnału radiowego maksymalnie co 8 sekund non-stop,
d)możliwość odczytu z jadącego pojazdu z prędkością ok. 25km/h,
e)trwałość baterii min. 10 lat i zabezpieczenie jej przed możliwością nieuprawnionego demontażu,
f)stopnień zabezpieczenia modułu radiowego IP 68,
g)bezpośredni montaż i demontaż modułu radiowego na wodomierzu bez naruszenia jego cech legalizacyjnych,
h)możliwość przeprogramowania modułu radiowego w przypadku wymiany wodomierza,
i)możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
j)możliwość uzyskania informacji o nieodczytanych wodomierzach i ich lokalizacji w trakcie realizacji trasy odczytowej,
k)możliwość kontroli wybranego modułu radiowego za pośrednictwem drogi radiowej i za pośrednictwem złącza optycznego,
l)moduł radiowy musi posiadać certyfikat CE,
m)możliwość eksportu odczytów do niezaszyfrowanego pliku wymiany(csv lub txt)
n)możliwość uzyskania drogą radiową następujących informacji: indeks rzeczywisty licznika (zapis w chwili odczytu), indeks drugorzędny licznika (zapis historyczny na wybrana datę), pozostały czas działania baterii, alarm wycieku, alarm zatrzymania licznika, alarm cofania wody, alarm naruszenia mechanicznego, alarm naruszenia magnetycznego, alarm nadmiernego i za niskiego przepływu,
o)nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza,
p)możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego: aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM”
Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy.
II część przedmiotu zamówienia:
1.Wodomierze Ø15 mokrobieżne z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 110 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 - 250 szt.
2.Wodomierze Ø20 mokrobieżne z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 130 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 - 1500 szt.
Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:
1)muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty katalogowe,
2)okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana,
3)wodomierze powinny mieć gwarancję na cały okres legalizacji,
4)wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji
i ponownie podlegać gwarancji na okres 5 lat,
5)wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali nierdzewnej, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego),
6)numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie,
7)wodomierze winny posiadać znak CE,
8)wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu:
a)zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android),
b)system, który posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi,
c)żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji;
d)komunikacja na częstotliwości 868 MHz,
e)system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: ingerencja magnesem neodymowym, zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan baterii, brak zużycia,
f)moduł radiowy IP 68,
g)nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza,
h)system komunikacji jednokierunkowy,
i)możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza;
j)transmisja danych z modułu w określonym czasie,
k)licencja na aplikację odczytową bezterminowa,
l)możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy;
m)bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej,
n)zasięg modułów do 300 metrów,
o)system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat,
p) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego: aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy.
III część przedmiotu zamówienia:
1.Wodomierze Ø25 mokrobieżne, na zimną wodę, o długości 160 mm, R≥100 – 45 szt.
2.Wodomierze Ø25 mokrobieżne, na zimną wodę, o długości 260 mm, R≥100 – 20 szt.
3.Wodomierze Ø32 mokrobieżne, na zimną wodę, o długości 260 mm, R≥100 – 20 szt.
4.Wodomierze Ø40 mokrobieżne, na zimną wodę, o długości 300 mm, R≥100 – 20 szt.
Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:
1)wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty katalogowe,
2)okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana,
3)numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie.
IV część przedmiotu zamówienia:
1.Wodomierze Ø50 przemysłowe, kołnierzowe, o długości 270 mm, R=160 – 10 szt.
2.Wodomierze Ø65 przemysłowe, kołnierzowe, o długości 300 mm, R=160 – 1 szt.
3.Wodomierze Ø80 przemysłowe, kołnierzowe, o długości 300 mm, R=160 – 5 szt.
5.Wodomierze Ø100 przemysłowe, kołnierzowe, o długości 360 mm, R=160 – 1 szt.
Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:
1)wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty katalogowe,
2)okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana,
3)numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się