sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z opcją dodatkowej ilości określonej w formularzach rzeczowo-cenowych w każdej części zamówienia..Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określają formularze rzeczowo-cenowe dla danej części postępowania, stanowiące załączniki nr 2,2a,2b,2c,2d do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
Część I: drobne artykuły gospodarstwa domowego
Część II: worki na odpady
Część III: artykuły gastronomiczne
Część IV: artykuły specjalistyczne sprzątające i myjące (akcesoria do łazienki)
Część V: artykuły specjalistyczne sprzątające i myjące (wózki i akcesoria do sprzątania)

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się