Przeglądy agregatów skraplających typ ACDX-A

» Opis zapytania

Agregat skraplający typ ACDX-A 133Z CM – 1kpl., ACDX-A 16Z CM – 1kpl., ACDX-A 130 ZCM – 2kpl. producent Thermocold Costruzioni
.
Termin od 2019 – 2021r., w 2019r. – dwa przeglądy, w 2020r. - dwa przeglądy, w 2021r. – jeden przegląd.

Zakres czynności przeglądu serwisowego agregatów chłodzących, obejmuje:
A) sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia
B) sprawdzenie stanu skraplacza, czyszczenie
C) kontrola pracy wymiennika ciepła, czyszczenie
D) sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu
E) sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych
F) sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji (ewentualne napełnienie) Sporządzanie protokołów z badania szczelności, zgodnie z ustawą f-gazową (z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych)
G) sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach (ewentualne uzupełnienie)
H) sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych
I) sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek
J) sprawdzenie, regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych
K) sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, optymalizacja nastaw
L) sprawdzenie układu zasilania, sterowania – kontrola pracy, kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji (zaciski kablowe, listwy łączeniowe, przewody zasilające i ochronne), sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych
M) sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu
N) sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich mocowań mechanicznych
O) kontrola elementów chłodniczych i hydraulicznych
P) usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek
R) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności serwisowych, wniosków i zaleceń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się