Runda 2 - Dostawa uszczelnień, pierścieni uszczelniających

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

(189-146-341-I) USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE E D=140 KAT.200350019 ŁOŻYSKO EFXVQ 14-125 RENK – 6 szt.

(189-146-343-I) KOMPLET WKŁADEK IZOLUJĄCYCH EF 14 KAT.200728914 ŁOŻYSKO EFXVQ 14-125 RENK – 4 kpl.

(189-146-345-I) USZCZELNIENIE SZCZELINOWE KAT.200732642 ŁOŻYSKO EFXVQ 14-125 RENK – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.

ADRES DOSTAWY: Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia
KRYTERIA OGÓLNE

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji
• gwarancja minimum 12 miesięcy
• termin dostawy: najkrótszy możliwy

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1)Kryterium oceny ofert: Wartość oferty netto za wszystkie pozycje, oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./

2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,

3) Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.

4) W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się