Zagospodarowanie użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie w latach 2019-2021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest realizacja zadań ochronnych na użytku ekologicznym „Łęgi Głogowskie” zatwierdzonym Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 28.10.2005r. w latach 2019-2021celem zachowania cennych walorów przyrodniczych doliny Odry. W zakres zadania wchodzi:

1. Oznakowanie terenu ochronnego
2. Zabiegi ochronne - flora
3. Zabiegi ochronne - fauna
4. Naprawa gruntowych dróg leśnych
5.Wapnowanie powierzchni
6.Prace porządkowe i naprawcze
7.Prace doraźne

Szczegółowy Zakres prac w rozbiciu na poszczególne czynności wraz z ilościami i powierzchniami przedstawiono w Projekcie Umowy w Załączniku nr 3 § 1 -zakres przedstawiony w załączniku dotyczy trzech lat obowiązywania umowy. Przy czym roczny zakres prac na rok 2019 zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania Umowy. Roczny zakres prac na kolejne lata zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 31.12. roku poprzedzającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się