Dostawa wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi z plombami i uszczelkami

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cegielnianej 4, wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi (skonfigurowanymi) wraz z kompletem uszczelek i plombą.
Rodzaj i ilość wodomierzy określa Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się