Dostawa wraz z montażem pompy głębinowej (rezerwowej) w miejscowości Spławy Drugie działka ewidencyjna nr 371/7 gmina Kraśnik

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Dostawa wraz z montażem pompy głębinowej (rezerwowej) w miejscowości Spławy Drugie działka ewidencyjna nr 371/7 gmina Kraśnik”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty instalacyjny;
- roboty ziemne;
- instalacje elektryczne;
- obsługa geodezyjna;
- dostawa pompy głębinowej;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do SIWZ, tj. w Dokumentacji Projektowej, Wzorze Umowy, Przedmiarze robót,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się