Dostawa i instalacja systemu opomiarowania linii technologicznej na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG3 „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych” – zadanie 3

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i instalacja systemu opomiarowania linii technologicznej na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG3 „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych” – zadanie 3, zgodnie z „Koncepcją systemu pomiarowego”, stanowiącą Załącznik nr 2A do SIWZ, o minimalnych wymaganych parametrach technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i ilościowych oraz warunkach, określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Pod pojęciem dostawy i instalacji systemu opomiarowania linii technologicznej rozumie się dostarczenie, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie działania elementów systemu pomiaru energii elektrycznej, akwizycji i archiwizacji danych produkcyjnych oraz tworzenia raportów, zawierającego sprzęt, urządzenia, oprogramowanie oraz wszelkie materiały niezbędne do jego uruchomienia, a także przeszkolenie z obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego oraz materiały szkoleniowe, instrukcje PL, licencje na niezbędne oprogramowanie, dokumentację techniczną powykonawczą, dedykowane formularze i bazę danych do wprowadzania informacji o stanie produkcji, magazynach, kilometrach, pozostałych nośnikach energii itp. zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ „Koncepcja systemu pomiarowego”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się