„Dostawa podwodnych agregatów pompowych dla WPW Łódź”

» Opis zapytania

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dostawa podwodnych agregatów pompowych dla WPW Łódź”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, przez którą rozumie się sprzedaż i transport
do wskazanego miejsca, fabrycznie nowych, tzn. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nieeksploatowanych urządzeń wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się